Nove brodarske knjižice i ustanove za obavljanje lekarskog pregleda

sajtudruzenje1
UPLS I UPLS

Početkom oktobra je počelo izdavanje novih brodarskih knjižica. Izmenom pravilnika o lekarskim pregledima utvrđeno je koje zravstvene ustanove mogu da izdaju lekarska uverenja koji se u pisuje u novu knjižicu.

Napominjemo da lekarska uverenja izdata od ustanove koja nisu sa navedenog spiska, neće biti prihvaćena.

Za novu brodarsku knjižicu potrebno je priprmiti:

  • Obrazac brodarske knjižice (Sl. glasnik);

  • Fotokopija uverenja o državljanstvu (original na uvid);

  • Očitana/fotokopija lične karte ili pasoša;

  • Za maloletno lice – fotokopija lične karte ili pasoša roditelja podnosioca zahteva;

  • Izveštaj o zdravstvenoj sposobnosti da je telesno i duševno sposoban za vršenje određenog posla na brodu, izdat prema propisima kojima je uređena zdravstvena sposobnost člana posade

  • Fotokopija ovlašćenja o osposobljenosti u trgovačkoj mornarici (ne dostavljaju pripravnici i lica opšte službe: konobari, kuvari, sobarice, lekari i dr.);

  • Fotokopija prve, odnosno prethodne brodarske knjižice (ako su iste ranije izdate);

  • Dve fotografije dimenzija 3h3,5 cm (ne starije od šest meseci)

  • Fotokopija uverenja o položenom ispitu za zvanje koje se upisuje

  • Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Račun: 840-742221843-57, broj modela:97, poziv na broj:50-016

Iznos dinara: nova 2.430,00, zamena 1.190,00.

Svrha doznake: Administrativna taksa Korisnik: Budžet R. Srbije

r/b

Ustanova

Dom zdravlja Novi Beograd, Oml. brigada 104

Dr Milosava Grubačić, specijalista medicine rada

Dr Sergeja Đokić, specijalista medicine rada

Dr Vesna Jakovljević, specijalista medicine rada

Beopreventiva d.o.o. Koste Glavinića 2/55 11040 Beograd

Dr Snežana Petričević, specijalista medicine rada

Medikal Dental grupa, Beograd,

Dr Milenko Novaković, specijalista medicine rada

Dom zdravlja Obrenovac,

Dr Goran Dosev, specijalista medicine rada

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

Dr Dragana Solarević, specijalista medicine rada

ZZZR „Endomed medicina rada”,

Dr Snežana Milojević, specijalista medicine rada

ZZZR „Egzakta medika”

Dr Srđan Kisić, mr sci. med., specijalista medicine rada

Dr Mileta Milovanović, specijalista medicine rada

Dr Mirčeta Ćapin, specijalista medicine rada

Medigrup, DZ Ristić

Dr Vera Arsić, specijalista medicine rada

ZZZR ERGO SANA

Dr Jadranka Radić, specijalista medicine rada

ZZZR Novi Sad

Dr Milorad Španović, dr sci. med., specijalista medicine rada

ZZZR ŽTP

Dr Gvozden Radojković, specijalista medicine rada

ZZZR MUP

Dr Tatjana Manojlović, specijalista medicine rada

Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd, Deligradska 29,

Prof. dr Aleksandar P.S. Milovanović

Dr sci. med. Srđan Borjanović

Dr sci. med. Srđan Borjanović

Prim. dr Branislav Marić

Doc. dr Martin Popević

Prim. dr Zoran Šekularac

Prof. dr Petar Bulat

Prim. mr sci. med. dr Vesna Jokić

Dom zdravlja Nikšić

Dr Ema Milić, specijalista medicine rada