Preuzimanja

Ovde možete preuzeti najnovije elektronske karte celog Dunava, Save, Drave, Tise, kanala Majna-Dunav, Majne, Rajne i Holandskih kanala. Kliknite dvaput na ovaj link i sačuvajte datoteku na desktopu. Kliknite desnim klikom na preuzet fajl i izaberite „raspakuj ovde“ ili „extract here“ (vidi sliku).

slika1

Zatim kliknite na ovaj link da preuzmete najnoviju verziju programa OpenCPN za čitanje elektronskih karata. Kada ga preuzmete kliknite dvaput na njega i pritiskajte „Next“ do kraja instalacije. Skoro pa završeno.

Sledeća i najvažnija stvar je spajanje GPS antene sa računarom. Ako nemate antenu preporučujem da kupite USB GPS antenu a njih možete pronaći na ovom linku.

Povezivanje svega:

 1. Pokrenite instaliran program OpenCPN.
 2. Pitaće vas da dodate direktorijum sa kartama, ako ne kliknete na simbol vilastog ključa u traci sa alatima i idete na „Charts“ (vidi sliku).
  slika2
  Zatim:
  slika3
  izaberete na ikonici „Desktop“ folder koji smo označili sa KarteDST (vidi sliku)
  8      7i to je to. Sada sledi spajanje GPS antene:
  Isto idemo na ikonicu sa vilastim ključem i idemo na „Conections“.
  5
  Pa idemo na „add new connection“
  4
  Sa padajućeg menija (kao na slici gore) izaberemo prvi ponuđeni port, „baudrate“ treba da bude na 4800. Ako nam ponudi više portova, moramo da ponovimo za svaki ponaosob ovu istu radnju.NARAVNO ovo sve podreazumeva da ste antenu već uključili u računar. Ako ste sve korake ispratili kako treba, trebalo bi da imate potpuno funkcionalnu nautičku kartu.DODATAK.
  Za one koji već koriste OpenCPN i u ruderu imaju transporder sa kablom koji mogu da priključe na računar, potrebno je da se „baudrate podesi na 36000 ili na jedan manje ili više među ponuđenim sa padajućeg menija. Tako bi trebalo da radi.To je kratko uputstvo, trudiću se da ažuriram karte što češće a vi ako saznate da je izašla neka nova karta pozovite me da je postavim na sajt.