Korisne informacije o graničnoj kontroli lađara

0 02 0a 10fcdc695bdb4045eff508d8a42ab13bfa0af72001a5b3afee2b32ee42f8f503 85667946

 

U prilogu smo izdvojili, za našu struku, najinteresantnije odredbe zakona o graničnoj kontroli.
Po slovu zakona Republike Srbije sve sto policija trenutno radi je po zakonu. Problem je samo što su neki članovi zakona  u suprotnosti sa drugim.

Primetili smo da čitav problem u zakonu nastaje iz pretpostavke eksteritorjalnosti granične policije, o čemu smo tražili i zvanično pojašnjenje. Od MGSI smo dobili pojašnjenje i odbacivanje pretpostavke eksterotirijalnosti, a trenutno još čekamo na pojašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova po ovom pitanju.

Da bi shvatili zakon neophodno je jasno definisati šta je ukrcanje i iskrcanje, a šta trenutno napuštanje plovila.

Članom zakona o zabrani kretanja na graničnom prelazu potire se zahtev policije da brod stalno stoji na graničnom prelazu tj. na pontonu granične policije (član.24).

Članovi 30, 34, 35 su jako korisni za ukrcano osoblje.

Po našem zakonu čl.51( koji je kontradiktoran), odobrava se boravak samo na području luke ukrcanom osoblju zato što ga potire član 60.

Po tom pitanju ćemo tražiti tumačenje MUP-a.

U prilogu postavljamo navedene zakone kako bi se kolege mogle upoznati za pravima i obavezama koji iz njega proističu.

Zakon o graničnom prelazu

Upravni odbor UPLS