Problematična plovidba kroz novosadsko sidrište

Problem novosadskog sidrišta je i nakon svih pisanja i obraćanja inspekciji plovidbe i dalje aktivan. Zbog velikog broja konvoja i vetrova koji su uobičajeni u ovo doba godine, plovidba kroz zonu novosadskog sidrišta predstavlja pravi izazov.

Prepreku u plovidbi, u uslovima smanjene vidljivosti predstavlja i neobeleženost preporučenog prolaza mosta Varadinska duga i neadekvatne radarske oznake plovidbenog prolaza (ne vide se na radaru).

Predlažemo nadleznoj inspekciji plovidbe da pooštri kontrolu usidrenih objekata i da izda nalog za dodatno obelezavanje zone sidrišta plovidbenim bovama na ivici plovidbene zone i izvrši kontrolu svih plovidbenih oznaka u zoni Novog Sada.

FOTO: Prolazak brodom kroz novosadsko sidrište

ns1

 

ns2

 

ns3

FOTO: Most Varadinska duga (nema oznake preporučenog prolaza i ne vide se radarske oznake)

ns5duga

 

ns4duga