Obaveštenje za zapovednike brodova koji plove po unutrašnjim vodama Nemačke

IMG 20150820 114703Povodom problema sa  kojima su suočeni naši navigatori koji plove po plovnim putevima Nemačke a vezano za ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi R. Srbije, obratili smo se Nemačkoj upravi rečne policije u Regenzburgu za zvanično pojašnjenje problematike.

U nastavku je sadržaj pisma koje smo uputili i odgovor koji smo dobili, prevedeni na Srpski jezik.

DOPIS UDRUŽENJA PROFESIONALNIH LAĐARA SRBIJE POVODOM AKTUELNOG PROBLEMA SA PLOVIDBENIM ISPRAVAMA

Poštovani,

Obraćamo Vam se ovim putem sa molbom za pojašnjenje i savet a vezano za stručna zvanja u oblasti rečne plovidbe. U Srbiji postoji tradicija plovidbe duga skoro dva veka kao i dve brodarske škole. Sa Srpskim odnosno Jugoslovenskim plovidbenim dozvolama smo nesmetano obavljali poslove širom Evrope na Dunavskom slivu i naši lađari su decenijama zaposleni u brodarskim firmama, u svim zvanjima širom Evrope.

Problem sa kojim se naši lađari trenutno suočavaju a koji nam značajno ugrožava mogućnost za rad i isplativost našeg angažovanja je problem prepoznavanja Srpskih zvanja u Nemačkoj na unutrašnjim plovnim putevima. Problem je nastao pre 3 godine promenom obrasca ovlašćenja i preimenovanjem zvanja kapetana i poručnika unutrašnje plovidbe u zvanje zapovednika A. Od tada naši kapetani ne mogu samostalno da plove po kanalu Majna – Dunav, po Majni kao i po ostalim unutrašnjim plovnim putevima Nemačke.

Polaganjem i dobijanjem „potvrde o osposobljenosti za plovidbu posebnim deonicama vodnog puta Dunava“ naši kapetani kroz Nemačku imaju pravo da voze najzahtevniju deonicu na Dunavu, od Vishofena do Štraubinga odnosno čitavu deonicu od Johenštajna do Kelhajma a nakon Kelhajma gube pravo samostalnog upravljanja brodom kroz kanal i Majnu iako je ta deonica značajno lakša za navigaciju.

Molimo Vas da nam pojasnite koji je problem u pitanju i šta je potrebno uraditi sa naše strane kako bi se problem sa plovidbenim dozvolama uklonio i da nas uputite šta je trenutno potrebno da bi naši kapetani i ostali članovi posada nesmetano mogli da obavljaju poslove za koje su se obučavali i koje na Dunavu obavljaju.
Mi kao stručna javnost i zainteresovana strana ćemo o Vašem odgovoru obavestiti naše brodarce, brodare kao i nadležno ministarstvo kako bi se problem što pre rešio.

Srdačno se zahvaljujemo,

Prijateljski pozdrav,
Kapetan Branislav Vajda
Predsednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije

 

Odgovor:

Poštovani gospodine Kapetane Vajda

 

Vlasnik Srpskog patenta ima pravo da upravlja na saveznim plovnim putevima između Nemacko Austrijske granice od Johenstajna km 2201,75 leva obala Passau – Achleiten, Dunav 2223,2 km desna obala do pristaništa Vilshofen 2249,85 km Dunava i od slajza Štraubing 2322,02 km Dunava do Kelhajma 2414,72 km.

sa plovilima bez ograničenja  bez posebnih poznavanja plovnih puteva u svojstu Kapetana.

Od Filshofena do Straubinga zapovednik broda ili kapetan, po paragrafu 9 koji je menjan u decebmru 2016. godine mora da poseduje dokaz ili odgovarajući patent za datu deonicu koji je izdat od ovlasćenih organa zaduženih za izdavanje ovlasćenja.

Vlasnik Srpskog patenta nije ovlasćen da plovi u untrašnjim plovnim putevima kao i saveznim Nemackim vodama koje su Dunav Kanal Majna Rajna u svojstvu navigatora i kapetana.

Promene koje su izvršene u Srpskom patentu nemaju nikakvo značenje i veze sa dozvolom vožnje koje se tiče Nemačkih unutrasnjih plovnih puteva.

Prekrsajno se ponaša svaki vlasnik Srpskog patenta koji vozi ostale NEMAČKE SAVEZNE VODNE PUTEVE KOJI SU Rajna Majna Kanal.

Moja preporuka u pogledu Srpskih patenata je da se Srbija sa Nemačkom preko centralne komisije za Rajnu u Strasburgu izglasa administravni bileteralni ugovor.

Ili postoji mogucnost da vlasnik Srpskog patenta za navigaciju u Saveznim plovnim putevima Nemačke polaže stručni ispit za ovlašćenja – patent B, Rajnski patent ili da ima prepisan patent neke treće države članice Rajnske komisije.

Skrećem vam pažnju da Srpske brodarske knjižice važe samo na brodovima pod Srpskom zastavom pod kojom je dozvoljena vožnja na Dunavu. Kao i što je već poznato u režimu voznje A2 po zakonu na Rajni koji je izmenjen 16.6.2016 od strane Kapetanije paragraf 62/2016 a sa kojim je već upoznato i obavešteno ministarstvo za saobraćaj u Srbiji.

Ovo pismo koje vam šaljem ću takođe proslediti Generalnoj direkciji za vodne puteve i brodarstvo u Wurzburgu.

Nadam se da sam vam na neki način pomogao oko pojašnjenja na postavljeno pitanje.

Prijateljski pozdrav,
Im Auftrag
Ewald Petzenhauser
Schifffahrtswesen
Telefon +49 (0)941 8109 363
Telefax +49 (0)941 8109 365

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Regensburg
Erlanger Straße 1
93059 Regensburg
www.wsv.de

Originalne poruke:

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg

3-313.3/7

Sehr geehrter Kapitän Herr Vajda,

der Inhaber eines serbischen Schifferführerpatentes darf die Bundeswasserstraße Donau

–        zwischen der deutsch-österreichischen Grenze bei Jochenstein, Donau-km 2201,75 linkes Ufer bzw. Passau-Achleiten, Donau-km 2223,2 rechtes Ufer bis zur Liegestelle Vilshofen, Donau-km 2249,85 und

–        zwischen der Schleuse Straubing, Donau-km 2322,02 und Kelheim, Donau-km 2414,72

mit Fahrzeugen der Großschifffahrt ohne besondere Streckenkenntnisse als verantwortlicher Schiffsführer befahren. Im Bereich der Bundeswasserstraße Donau zwischen der Liegestelle Vilshofen, Donau-km 2249,85 und der Schleuse Straubing muss der jeweilige Schiffsführer von Fahrzeugen der Großschifffahrt nach § 9 der Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt vom 15.12.1997 (BGBl. I, S. 3066), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.12.2016 (BGBl. I, S. 2948), die erforderlichen Streckenkenntnisse besitzen. Diese Streckenkenntnisse müssen im jeweiligen Schifferpatent bzw. in einem besonderen Streckenzeugnis von der ausstellenden Patentbehörde eingetragen sein.

 

Der Inhaber eines serbischen Schiffsführerpatentes war und ist nicht berechtigt die übrigen deutschen Bundeswasserstraßen z.B. Main-Donau-Kanal, Main, Rhein usw. als verantwortlicher Schiffsführer zu befahren. Der geänderte Artikel „Zulassung und Umbenennung des Titels Kapitäne und Leutnant der Inneren Navigation in Titel Kommandanten“ hat dazu keine Bedeutung. Ordnungswidrig handelte der Inhaber eines serbischen Schiffsführerpatentes der bereits die übrigen deutschen Bundeswasserstraßen befahren hat.

 

Hinsichtlich der Anerkennung der serbischen Schiffsführerpatente auf den übrigen deutschen Bundeswasserstraßen empfehle ich, dass Serbien mit Deutschland und gegebenenfalls mit der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Straßburg ein entsprechendes Verwaltungsabkommen vereinbart.

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Inhaber eines serbischen Schiffsführerpatentes in Deutschland für die Fahrt auf den übrigen deutschen Bundeswasserstraßen das Schifferpatent B bzw. das Rheinpatent – Großes Patent durch Teilnahme an einer entsprechenden Prüfung oder einen anerkannten Befähigungsnachweis eines Drittstaates erwirbt.

 

Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass die in Serbien ausgestellten Schifferdienstbücher ausschließlich nur auf Fahrzeugen, die unter serbischer Flagge bei der Fahrt auf der Donau anerkannt sind. Im Zusammenhang mit der Ausstellung eines Schifferdienstbuches nach Anlage A2 der Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein ist diesem Schreiben der schifffahrtspolizeiliche Hinweis Nr. 62/2016 vom 16.06.2016 über Schifferdienstbücher beigefügt.

 

Dieses Schreiben lege ich meiner vorgesetzten Dienststelle, der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt – Standort Würzburg zur Kenntnisnahme vor.

 

Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu haben und stehe für weitere Fragen zur Schifffahrt auf der Bundeswasserstraße Donau gerne zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Ewald Petzenhauser
Schifffahrtswesen
Telefon +49 (0)941 8109 363
Schifffahrtsamt Regensburg
Erlanger Straße 1
93059 Regensburg
www.wsv.de

 

Von: Udruženje Lađara [mailto:udruzenjeladjara@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 9. Februar 2017 20:04
An: Petzenhauser, Ewald
Betreff: Vereinigung der professionellen Binnenschifffahrer Serbien e.V.

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich wende mich an Sie, um eine Aufklärung und Ihren Rat bezüglich der Fachberufe auf dem Gebiet Flussschifffahrt zu bekommen.
Flussschifffahrt hält in Serbien eine weit zurückliegende Tradition und unser Land hat zwei Ausbildungsstätten.

Mit einem serbischen beziehungsweise jugoslawischen Lizenz (Patent) für Binnenschifffahrten haben wir ungehindert unsere Arbeit in Europa Donau-abwärts ausgeführt und unsere Schiffer sind seit Jahrzehnten für europäische Firmen tätig.

Das Problem, mit dem unsere Schiffer nun jedoch zu kämpfen haben, welches nicht nur unser Engagement erheblich einschränkt, sondern auch die Ausführung unserer Arbeit bedeutend gefährdet, ist die Nichtanerkennung der serbischen Lizenz (Patent) für Binnenschifffahrten in Deutschland.
Das Problem beruht auf dem vor drei Jahren geänderten Artikel „Zulassung und Umbenennung des Titels Kapitäne und Leutnants der Inneren Navigation in Titel des Kommandanten“. Seitdem die Begrifflichkeiten des Artikels verändert wurden, können unsere Kapitäne nicht selber auf den Main-Donau-Kanal und anderen Binnenwasserstraßen in Deutschland fahren.

Durch die Hinterlegung und Bescheinigung des Zertifikats (Patent über die Zuständigkeit für die Schifffahrt auf der Donau) werden bestimmte Abschnitte von Vilshofen bis Straubing oder der ganze Abschnitt von Jochenstein bis Kehlheim genehmigt. Nach Kehlheim jedoch, verlieren wir das Recht zur Selbstverwaltung auf dem Schiff durch den Kanal und Main und unsere Kapitäne dürfen die Schiffe nicht mehr eigenständig steuern, obwohl dieser Abschnitt deutlich einfacher zu navigieren ist.

Ich bitte um ein aufklärendes Statement Ihrerseits und Rat, was wir unsererseits tun können, um die Situation für alle Beteiligten zu vereinfachen, damit unsere Kapitäne, Schiffer und Crew-Mitglieder ungehindert ihre Arbeit ausführen können.
Ist es möglich, dass die Ausbildung unserer Kapitäne, Schiffer und Crew-Mitglieder ohne zusätzliche Prüfung und Schulung anerkannt wird?

Wir als Fachöffentlichkeit und Betroffene, werden unsere Schiffer und Mitarbeiter, sowie das zuständige Ministerium über Ihre Antwort informieren, um das Problem gemeinsam so schnell wie möglich zu lösen.

Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen,

Kapitän Branislav Vajda

Präsident der Vereinigung der professionellen Binnenschifffahrer Serbien e.V.